Gdańsk w czasach średniowiecznych

Gdańsk to miasto słynące z ponad tysiącletniej historii, wspaniałej lokalizacji oraz bogatej bazy noclegowej. Decydując się na noclegi w Gdańsku () wybierzmy takie cztery kąty, które pozwolą nam na szybkie i wygodne dotarcie do miejsc turystycznych, którymi to miasto jest nasycone. Warto zapoznać się wcześniej z ciekawą historią tego nadmorskiego miasta, ponieważ jest ona niezwykle zmienna i różnorodna.

W miejscu dzisiejszego miasta już w VII wieku istniała osada rybacko-rzemieślnicza. Miejscowość Gdańsk została założona pod koniec X wieku. W X wieku Mieszko I przyłączył Pomorze wraz z Gdańskiem do Polski. W roku 997 w mieście przebywał święty Wojciech. Następnie miasto przeszło pod władanie Bolesława III Krzywoustego, który w późniejszych czasach odzyskał dla Polski całe Pomorze Zachodnie oraz zdobył Pomorze Przednie. Wyprawy pomorskie Leszka Białego miały miejsce w roku 1217 oraz 1227. W tym czasie ustanowiono zwierzchność Polski nad Pomorzem Gdańskim. Gdy Świętopełk II objął rządy nad tymi terenami doszło do uniezależnienia się regionu. W roku 1263 Gdańsk dostał prawa miejskie, a 8 lat później Brandenburczycy zajęli miasto. Rok później, w 1272 roku miasto odzyskał Mściwój II z pomocą księcia Bolesława Pobożnego. W roku 1282 władca wielkopolski Przemysław II został zwierzchnikiem Pomorza Gdańskiego. W sierpniu 1308 roku Brandenburczycy powrócili na tereny Gdańska i ponownie opanowali miasto. Władysław Łokietek wezwał na pomoc Krzyżaków. W listopadzie po udanej akcji, Krzyżacy dokonali rzezi na mieszkańcach. W 1343 roku Kazimierz III Wielki zrzekł się Pomorza Gdańskiego na rzecz pokoju z rosnącymi w siłę Krzyżakami. W późniejszych latach Gdańsk dołączył do Związku Miast Hanzeatyckich. Wszystkie powstania wywoływane przeciwko Krzyżakom zostawały krwawo tłumione.

Zmieniło się to dopiero po klęsce Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem, Gdańsk został uwolniony od złożonej wcześniej przysięgi dzięki traktatowi w Toruniu. W roku 1440 miasto przystąpiło do Związku Pruskiego, a 14 lat później definitywnie zakończył się okres panowania Krzyżaków w Gdańsku. W tym samym roku Gdańsk został wcielony do Polski. Następnie ta nadmorska aglomeracja przystąpiła do udziału w wojnie trzynastoletniej. 25 maja 1457 roku miasto otrzymało Wielki Przywilej. Polegało on na tym, że można było swobodnie przewozić towary Wisłą z Polski, Litwy oraz Rusi. Nie były potrzebne kontrole. Przywilej ten został podarowany w dowód wdzięczności za wkład miasta w wojnę. Pomorze Gdańskie oraz Warmia mogły pozostać w Polsce dzięki zawartemu w 1466 roku pokojowi toruńskiemu. W 1467 roku został zlikwidowany urząd gubernatora oraz zostało utworzone województwo pomorskie.

Tak w wielkim skrócie przedstawiają się średniowieczne losy Gdańska. Pamiątki po tym burzliwym okresie historii i następnych stuleciach możemy podziwiać w: Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Narodowym Muzeum Morskim, Muzeum Archeologicznym i innych podobnych instytucjach.